Zolpidem Buy Online Europe Sleeping Pills Zolpidem Buy Ambien Brand Name Online Buy Zolpidem Overnight Delivery

Contractació pública: una eina davant les vulneracions de drets de les economies de plataforma

5 març, 2023

Les economies de plataforma han revolucionat la manera en què les empreses presten serveis i venen productes. Les plataformes digitals com Uber, Glovo i Amazon han canviat la forma en què consumim i produïm béns i serveis. Així i tot, aquests models econòmics també han donat lloc a vulneracions de drets socials, i tenen un impacte ambiental considerable. Les empreses que operen en aquestes plataformes sovint eludeixen regulacions laborals i incorporen en la seva manera d’operar pràctiques agressives, que atempten contra la sobirania de les ciutats. Per a contrarestar aquests problemes, que analitzem en l’informe “Vulneracions de drets socials i impacte ambiental del consum digital”, la contractació pública pot exercir un paper fonamental.

En el context de les economies de plataforma, la contractació pública pot utilitzar-se per a establir requisits socials i ambientals en les licitacions, i reduir la capacitat de les empreses que són contractades d’infringir els drets dels i les treballadores i l’impacte en el medi ambient en l’exercici del contracte. No obstant això, no s’ha detectat fins ara que aquestes empreses tinguin una participació directa en la contractació pública, així que l’acció que es pot prendre la contractació pública es focalitza en altres aspectes.

En aquest sentit, les administracions poden fomentar la creació i consolidació de cooperatives i empreses socials que ofereixin serveis similars als de les plataformes digitals, però que siguin propietat i estiguin dirigides per les persones treballadores i la comunitat .

Com hem analitzat des de l’ODESC anteriorment, la condició d’empresa de l’economia social i solidària o sense ànim de lucre pot usar-se com un criteri de valoració en les licitacions, i hem detectat que s’ha usat com a criteri d’afavoriment en cas d’empat tècnic.

A més, l’actual Llei de Contractes Públics, transposant les Directives europees, ha establert una important eina per al suport a l’Economia Social: la reserva de contractes.

Aquest instrument permet limitar la concurrència d’empreses en les licitacions públiques, establint que presentin ofertes solament les empreses de l’Economia Social. La Llei desenvolupa dos tipus de reserva: una referent a centres especials d’ús d’iniciativa social i empreses d’inserció que pot aplicar-se a qualsevol tipus de contracte, i una altra reserva referida a altres entitats de l’Economia Social, limitada a alguns tipus de contracte. Respecte aquesta segona provisió, les cooperatives, societats laborals, fundacions i associacions compleixen els requisits establerts en la Llei per a concórrer a les licitacions que es trobin sota aquesta reserva. Específicament, els serveis postals de correus, de paquets, i de lliurament de menjar a domicili estan inclosos en els tipus de servei als quals es poden realitzar reserves de contracte per a aquest tipus d’empreses de l’Economia Social i Solidària (ESS). Per tant, es podria limitar que en les licitacions d’aquests serveis poguessin concórrer només agents de la ESS.

També es pot facilitar la participació de les cooperatives de plataforma en el disseny de les licitacions. Assenyalen des de cooperatives de missatgeria que s’han publicat licitacions de repartiment on es requereix tenir vehicles de tracció motor com a motocicletes o furgonetes en serveis que podrien realitzar-se de formes més sostenibles, com la bicicleta. Atès que moltes economies de plataforma opten solament per aquesta mena de mobilitat, és necessari repensar la necessitat d’introduir vehicles de motor com a condició obligatòria per a licitar, impulsant així la participació de la ESS, així com apostant per una mobilitat més sostenible.

En resum, la contractació pública pot exercir un paper clau en la limitació de les vulneracions de drets socials i ambientals que causen les economies de plataforma, fomentant les iniciatives en l’economia social i solidària, a través de criteris de valoració, reserves de contracte i en el mateix disseny de les licitacions.

Si estàs interessat/ada en les vulneracions de drets que duen a terme les economies de plataforma i les distribuïdores digitals, així com el seu impacte ambiental, acompanya’ns en la presentació de la informe “Vulneracions de drets socials i impacte ambiental del consum digital” el dia 9 de març a les 16.00 h a Barcelona. Inscripcions en aquest enllaç.

 

 

Últimas noticias publicadas:

Más info?

Toda la información sobre Contratación Pública Responsable y la Economía Solidaria en nuestro boletín mensual.

U

BUSCA

Utiliza el buscador para encontrar el texto que más se adapta a tus necesidades.

i

COPIA

Coge la parte que te interese incluir en el documento que preparas.

Z

PEGA

Adáptalo a tu documento y facilita una contratación pública más responsable.

CONTACTO

Puedes hacernos llegar tus comentarios así como cláusulas, legislaciones, guías o noticias relacionadas con la Contratación Pública Responsable.

Todos los campos son obligatorios.

New Field

5 + 5 =