Les plataformes virtuals de contractació pública de l’Estat espanyol i la transparència sobre la consideració de criteris de contractació estratègica

18 març, 2024

Any: Març 2024

Autories:

David Comet-Herrera , Universitat Pablo d’Olavide de Sevilla.
Lucía Benítez-Eyzaguirre , Universitat de Cadis.

Resum:

El sistema d’informació i comunicació de la contractació pública a Espanya, articulat principalment mitjançant la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP), presenta mancances serioses amb relació a l’aplicació del principi de transparència per a un bon govern. Particularment, el seu sistema de cerca és poc intuïtiu i està dirigit a usuaris amb alts coneixements sobre aquests processos administratius, cosa que no facilita la comprensió i accessibilitat a la informació i documentació publicada a tota la ciutadania. Per tant, es pot afirmar que la usabilitat i l’accessibilitat d’aquesta plataforma és deficient. Per això, es fa necessari i urgent revisar aquesta eina digital amb l’ànim de millorar tant la seva interfície com el sistema de cerca, com a element central i més rellevant per als usuaris, per facilitar l’accés a la informació (especialment, als plecs administratius i tècnics, les empreses adjudicatàries, el muntant dels contractes, etc.). Al nostre entendre, es tractaria de fer d’aquesta plataforma una eina senzilla, ràpida i intuïtiva, que ofereixi informació útil que garanteixi una transparència més gran dels processos de contractació pública, alhora que contribueixi al bon funcionament del sector públic ia l’eradicació de possibles pràctiques corruptes. Finalment, ha d’ampliar la informació sobre la consideració de clausulat social i ambiental en els contractes públics, perquè aquesta és una de les principals finalitats de la mateixa Llei de Contractes del Sector Públic, juntament amb la publicitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte, entre d’altres, que no pot quedar invisibilitzada.

Paraules clau: contractació pública, comunicació, desenvolupament sostenible, transparència

Últimas noticias publicadas:

Más info?

Toda la información sobre Contratación Pública Responsable y la Economía Solidaria en nuestro boletín mensual.

U

BUSCA

Utiliza el buscador para encontrar el texto que más se adapta a tus necesidades.

i

COPIA

Coge la parte que te interese incluir en el documento que preparas.

Z

PEGA

Adáptalo a tu documento y facilita una contratación pública más responsable.

CONTACTO

Puedes hacernos llegar tus comentarios así como cláusulas, legislaciones, guías o noticias relacionadas con la Contratación Pública Responsable.

Todos los campos son obligatorios.

New Field

5 + 6 =