Webinar: “Àgora de la contractació pública. La visió estratègica”

4 juny, 2024

Objectius del webinari

El desè aniversari de l’aprovació, publicació i transposició de les directives de contractació pública del 2014 representa una oportunitat ideal per avaluar-ne l’impacte, les deficiències i els desafiaments encara per resoldre en l’àmbit de la contractació. Les directives de la quarta generació de la Unió Europea en aquest àmbit tenien objectius ambiciosos: augmentar l’eficiència de la despesa pública per assegurar els millors resultats possibles en termes de relació qualitat/preu, facilitar la participació de les PIME entre d’altres. A més, buscaven permetre que els compradors públics utilitzessin la contractació per aconseguir objectius socials comuns, com la protecció ambiental, una major eficiència energètica, la lluita contra el canvi climàtic, la promoció de la innovació, la integració social, i la prestació de serveis socials d’alta qualitat en les millors condicions possibles.
Un dels principals èxits de les directives del 2014 ha estat la incorporació de la compra pública estratègica, permetent assolir objectius socials, ambientals i d’innovació.

La nova normativa contractual ha reconegut com a principis generals la necessitat que totes les administracions i entitats públiques compleixin els requisits socials i ambientals d’acord amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 12, que promou modalitats sostenibles de consum i producció. Tot i aquests avenços, la contractació pública estratègica no està consolidada així com, en contrastar amb les dades i les avaluacions de l’impacte, es revelen importants problemes en l’aplicació i la interpretació d’aquestes normatives.

Al webinar proposat, la referència a la norma i l’anàlisi de la seva aplicació es fan per tal d’identificar i proposar millores que contribueixin a la societat, l’administració pública i el medi ambient. Temes que s’aborden amb el propòsit de potenciar la contractació pública com a eina jurídica per al compliment de polítiques públiques de sostenibilitat de la vida.

Continguts

A. Visió actual.
I. Aplicació de la normativa i dels principis rectors.
II. Dificultats i limitacions
III. Recursos i oportunitats
IV. Impacte, reptes i oportunitats per a l’economia social i solidària

B. Visió estratègica.
I. De la responsabilitat a l’estratègia en la contractació pública
II. Col·laboració entre els agents de l’economia social i solidària i les administracions i els ens públics

Modalitat

La proposta es fonamenta en un diàleg entre les persones assistents amb un format semblant a una tertúlia sense un ordre concret dintervenció sobre les línies discursives plantejades, amb la possibilitat dobrir el diàleg a les persones participants, organitzacions, empreses i administracions.

Assistència

Es prega confirmar assistència al següent correu electrònic: info@blive-spain.org

Últimas noticias publicadas:

Más info?

Toda la información sobre Contratación Pública Responsable y la Economía Solidaria en nuestro boletín mensual.

U

BUSCA

Utiliza el buscador para encontrar el texto que más se adapta a tus necesidades.

i

COPIA

Coge la parte que te interese incluir en el documento que preparas.

Z

PEGA

Adáptalo a tu documento y facilita una contratación pública más responsable.

CONTACTO

Puedes hacernos llegar tus comentarios así como cláusulas, legislaciones, guías o noticias relacionadas con la Contratación Pública Responsable.

Todos los campos son obligatorios.

New Field

11 + 6 =