Plecs

Llistat de Plecs


 • Plec: Ajuntament de Vitòria-Gasteiz (CONDICIONAMENT PAISATGÍSTIC I HORTICULTURA A L’ENTORN DEL JARDÍ BOTÀNIC D’OLARIZU)

  Àmbit: Plecs Socials, Plecs Ambientals

  Temàtica: Plecs Ambientals, Plecs Socials

  CPV:

  Any de publicació: 2018

  Tipus de plecs:

  Tipus entitat:

  Tipus:

  Documents:

   Url: Plec

  • Plec: Govern Basc / Eusko Jauralitza (INSTAL·LACIÓ I GESTIÓ DE MÀQUINES VENDING)

   Àmbit:

   Temàtica:

   CPV:

   Any de publicació: 2018

   Tipus de plecs: subministrament

   Tipus entitat:

   Tipus: ppt

   Documents:

    Url: Plec

   • Plec: Consejería Igualdad Junta de Andalucía (ATENCIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL JÓVENES)

    Àmbit: Plecs Socials

    Temàtica: Plecs Socials

    CPV:

    Any de publicació: 2018

    Tipus de plecs: servei

    Tipus entitat: autonòmica

    Tipus: pcap

    Documents:

    Url: Plec

   • Plec: Ajuntament de Cuenca (SERVEIS DE CONSULTORIA TÈCNICA PER A LA REALITZACIÓ DEL PLA D’ACCESSIBILITAT INTEGRAL DE LA CIUTAT)

    Àmbit: Plecs Socials

    Temàtica: Plecs Socials

    CPV:

    Any de publicació: 2018

    Tipus de plecs: servei

    Tipus entitat: local

    Tipus: ppt

    Documents:

    Url: Plec

   • Plec: Universidad Internacional de Andalucía (Contractació de serveis de restauració)

    Àmbit: Plecs Ambientals

    Temàtica: Plecs Ambientals

    CPV:

    Any de publicació: 2018

    Tipus de plecs: servei

    Tipus entitat: altres entitats públiques

    Tipus: pcap

    Documents:

    Url: Plec

   • Plec: Universidad de Sevilla (ESTRUCTURA)

    Àmbit: Plecs Socials

    Temàtica: Plecs Socials

    CPV:

    Any de publicació: 2018

    Tipus de plecs: servei

    Tipus entitat: altres-entitats-publices

    Tipus: pcap

    Documents:

    Url: Plec

   • Plec: Ministeri de Foment (PLEC TIPUS OBRES)

    Àmbit: Plecs Socials

    Temàtica: Plecs Socials

    CPV:

    Any de publicació: 2018

    Tipus de plecs:

    Tipus entitat: estatal

    Tipus: pcap

    Documents:

    Url: Plec

   • Plec: Principat d’Astúries (MODEL PLEC CONTRACTACIÓ OBRES)

    Àmbit: Plecs Socials

    Temàtica: Plecs Socials

    CPV:

    Any de publicació: 2018

    Tipus de plecs:

    Tipus entitat: autonòmica

    Tipus: pcap

    Documents:

    Url: Plec

   • Plec: Govern Basc (PPT CONTRACTACIÓ DE SERVEI DE PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS) 2017

    Àmbit: Plecs Socials

    Temàtica: Equitat/Igualtat de gènere, Plecs Socials

    CPV:

    Any de publicació: 2017

    Tipus de plecs: servei

    Tipus entitat: autonòmica

    Tipus: ppt

    Documents:

    Url: Plec

   • Plec: Govern Basc (PCAP CONTRACTACIÓ DE SERVEI DE PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS) 2017

    Àmbit: Plecs Socials

    Temàtica: Equitat/Igualtat de gènere, Plecs Socials

    CPV:

    Any de publicació: 2017

    Tipus de plecs: servei

    Tipus entitat: autonòmica

    Tipus: pcap

    Documents:

    Url: Plec