2a Edició Curs Expert/a en Contractació Pública Responsable

La contractació pública representa aproximadament el 18,5% del PIB; aquest volum econòmic té una influència importantíssima en les nostres formes de producció i model de desenvolupament. Tal com indica l’Agenda 2030 d’Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovada per Nacions Unides és necessari exercir una Contractació Pública Responsable, incorporant consideracions de tipus social i mediambiental en les compres i contractacions públiques, amb l’objectiu de transformar el nostre model de producció i consum cap a formes més sostenibles i equitatives de desenvolupament.

La recent aprovació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 estableix l’obligatorietat d’incloure aquest tipus de criteris en els processos de compra i contractació pública, fet que suposa un repte per a les entitats del sector públic, les seves empreses proveïdores i entitats licitadores. Per aquest motiu, garantir la formació i capacitació dels agents públics, socials i empresarials relacionats amb els processos de compra i contractació pública perquè tinguin els coneixements suficients sobre com posar en pràctica una Contractació Pública Responsable es converteix en un element vital per a poder contribuir als objectius polítics marcats en acords locals, regionals i internacionals i contribuir a un model de Desenvolupament Sostenible.

Per a facilitar la formació d’aquests agents, des de REAS Madrid i REEAS Aragó (Xarxes de l’Economia Alternativa i Solidària) i la cooperativa d’interès social IDEAS es posa en marxa aquesta segona edició del curs d’expert/a sobre “Contractació Pública Responsable” dirigida a personal tècnic i polític d’entitats del sector públic, persones i grups promotors que estan emprenent en Economia Social i Solidària, Empreses de l’Economia Social i Solidària i els agents socials (sindicats, ONGD, Associacions, etc.)