JORNADA

CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE I ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA:

“OPORTUNITATS I REPTES A LA CONVERGÈNCIA AMB LES ADMINISTRACIONS”

14 DE DESEMBRE, PARTICIPACIÓ ONLINE. RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE DE 12 a 14h

CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE I ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Des de REAS Red de Redes promovem una contractació que estigui guiada per criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Les condicions de treball dignes, el respecte als drets humans, la inclusió de col·lectius desafavorits, el respecte al medi ambient o la igualtat de gènere són alguns dels valors que es poden garantir a través de la inclusió dels criteris socials i mediambientals a la contractació . En altres paraules, apostem per la contractació i la compra pública responsable per aconseguir objectius socials i ambientals comuns.

Per això, cal passar d’una contractació instrumental als processos de licitació a una contractació estratègica, un canvi de praxi que les administracions públiques han d’assumir i liderar. Conscients de la transcendència de la contractació com a instrument per a la millora de l’entorn, creiem fortament en la col·laboració amb els ens i les entitats públiques per acompanyar i impulsar aquest canvi i la millora dels processos de contractació, a través de la formació, l’intercanvi d’informació i el seguiment.

La Jornada que organitzem des de REAS i, en concret, des del grup de treball de contractació pública responsable, s’inscriu en aquest camí de col·laboració. Una Jornada que té per principal objectiu donar a conèixer la nova web, una eina per facilitar la incorporació de clàusules socials i ambientals als plecs de compra i contractació pública.

PROGRAMA DE LA JORNADA

I

Obertura

A càrrec de Luigi Carinci , conseller de Contractació Pública Responsable a REAS Red de Redes .

12 hores

|

Passat, present i futur de la LCSP

Xerrada sobre la Llei de Contractes del Sector Públic a càrrec de Javier Mendoza, expert en Contractació Pública Responsable (Universitat de la Llacuna).

12:15 hores

w

Oportunitats i reptes de la Contractació Pública Responsable en el context actual

Taula de debat

13 hores

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Com ha arribat la informació?

10 + 14 =

CONTACTE

Pots fer-nos arribar els teus comentaris així com les clàusules, legislacions, guies o notícies relacionades amb la Contractació Pública Responsable.

Tots els camps són obligatoris.

New Field

6 + 12 =