El Decret 1082 de 2015 tindria modificacions

30 nov., 2022

El Departamento Nacional de Planeación, a través d’un Projecte de Decret, es modificaria i addicionaria el Decret 1082 de 2015, Únic Reglamentari del Sector Administratiu de Planeación Nacional. La finalitat és promoure l’accés dels organismes d’acció comunal al sistema de compres públiques i incorporar criteris socials i ambientals en els Processos de Contractació de les Entitats Estatals, i es dicten altres disposicions.

Es faria necessari adoptar mesures que permetin garantir l’accés al mercat de la compra pública a les Mipymes, dins de les quals s’inclouen les organitzacions comunals, cooperatives, associacions mutuals, empreses d’economia solidària del segment Mipyme, petits productors agropecuaris locals i/o a productors de l’Agricultura Pagesa, Familiar o Comunitària locals i les seves organitzacions, que constitueixin organismes d’economia solidària, amb el propòsit de facilitar i promoure la seva participació en el sistema de compres públiques i contractació estatal.

Per als fins contemplats en el present article, l’ús obligatori dels Acords marc de Preus organitzats i celebrats per l’Agència Nacional de Contractació Pública -Colòmbia Compra Eficient- per part de les Entitats Estatals sotmeses a l’Estatut General de Contractació de l’Administració Pública, es farà de manera gradual, tenint en compte les condicions exposades en el document.

Per a més informació, consulteu: Proyecto de Decreto – Departamento Nacional de Planeación.

U

BUSCA

Utiliza el buscador para encontrar el texto que más se adapta a tus necesidades.

i

COPIA

Coge la parte que te interese incluir en el documento que preparas.

Z

PEGA

Adáptalo a tu documento y facilita una contratación pública más responsable.

CONTACTO

Puedes hacernos llegar tus comentarios así como cláusulas, legislaciones, guías o noticias relacionadas con la Contratación Pública Responsable.

Todos los campos son obligatorios.

New Field

1 + 4 =