Més de 500 persones van participar a les III Jornades de CPSR de Canàries

21 nov., 2023

Les III Jornades de Contractació Pública Responsable de Canàries, celebrades els dies 6 i 7 de novembre, van despertar l’interès de més de 500 persones, entitats socials i administracions públiques de tot Espanya, que van poder aprofundir, durant dues intenses sessions de treball, en aquesta eina potent per promoure la inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat.

Red Anagos , va organitzar aquesta trobada, a través de la seva iniciativa Observatori de Contractació Pública Responsable de Canàries , que compta amb el suport d’ADEICAN i EAPN Canàries i el finançament de la Conselleria de Benestar Social, Igualtat, Joventut, Infància i Famílies del Govern de Canàries.

Durant les jornades es va posar de manifest l’enorme potencial i, alhora, l’escàs desenvolupament que estan tenint a les illes les fórmules de contractació pública reservada a empreses socials a què obliga la Disposició Quarta de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, des de ja fa cinc anys.

A hores d’ara, només 9 ajuntaments (d’un total de 88) i 3 cabildos (de 7) han reservat contractes amb alguna empresa social (empreses d’inserció o centres especials d’ocupació d’iniciativa social), i el Govern de les Canàries encara està lluny de complir amb el 2% de reserva fixat als seus pressupostos anuals. Aquestes xifres indiquen que només un 14% de les administracions locals canàries reserva licitacions o lots de contractes a empreses socials.

Així ho mostren els resultats preliminars del I Informe de Situació de Contractació Pública Responsable de Canàries, elaborat per l’Observatori, i que va posar de manifest la presidenta de Red Anagos, Alicia Silva, durant la inauguració d’aquestes jornades, en què persones expertes de les administracions, les empreses socials, l’àmbit acadèmic i el jurídic van abordar les oportunitats per donar el necessari impuls a la compra pública responsable a les Canàries.

La inauguració va comptar amb la participació del viceconseller de Benestar Social del Govern de les Canàries, Francisco Candil; la presidenta de la Xarxa Anagos, Alicia Silva; la presidenta de l’Associació d’Empreses d’Inserció de Canàries (ADEICAN), Eugenia de León, i el president de la Xarxa Europea de Lluita Contra la Pobresa i l’Exclusió Social de Canàries (EAPN Canarias), Juan Carlos Lorenzo.

Una despesa pública de 780.000 euros davant de 60 milions potencials

L’informe presentat també revela una despesa pública de 3,9 milions d’euros en aquests cinc anys entre totes les administracions i entitats públiques de Canàries, amb un total de 39 contractes reservats i efectivament adjudicats. Aquesta xifra es traduiria en una inversió mitjana anual de 780.000 euros, que encara queden molt lluny dels 60 milions d’euros que s’ha estimat que a l’arxipèlag es podria assolir si es desplegués tot el potencial que té la reserva de contractes a empreses socials .

Durant les jornades es van abordar també els importants reptes que afronten les Empreses Socials, com la diversificació dels serveis que presten i dels productes que ofereixen per poder aprofitar tot el potencial que ofereix la reserva de contractes establerta a la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic i, alhora, ser més competitives en la relació amb el sector privat.

Tradicionalment s’associa aquestes empreses amb la prestació de serveis de manteniment, jardineria o neteja, però són molts els àmbits en què poden oferir la seva feina i, de fet, ja ho ofereixen, cosa que permet ampliar el nombre d’empreses socials i, per tant, les oportunitats d’inclusió per a persones en situació de vulnerabilitat, a través de l’ocupació.

La importància d’enfortir els nexes i la comunicació entre els serveis públics de contractació i les empreses socials ha estat una de les qüestions en què s’ha incidit més durant aquestes jornades. Es troba a faltar informació clara i actualitzada dels productes i serveis que ofereixen aquestes empreses i de la seva capacitat per oferir-los a l’administració a través de la figura de la reserva de contractes o lots de contractes o altres eines de la Contractació Pública Responsable (inclusió de clàusules socials i mediambientals a les licitacions, contractes menors).

Repercussió econòmica i social

En aquesta trobada també es va presentar un informe sobre la repercussió socioeconòmica de les empreses d’inserció a les Canàries i a Espanya. Les empreses dinserció tenen lobjectiu de promoure la inserció sociolaboral de persones en situació dexclusió social o en risc destar-ho; només poden ser promogudes per entitats sense ànim de lucre i ofereixen una feina durant un període de temps limitat a un màxim de 3 anys. A les Canàries, l’any passat les empreses d’inserció van generar almenys 605 llocs de treball, segons les dades del mateix sector.

El retorn econòmic i social de les ocupacions a aquestes empreses està quantificat en 7.300 euros per cada lloc de treball a jornada completa, en concepte de Seguretat Social o rendes dinserció que es deixen de percebre. A les Canàries, amb una facturació superior als 7,5 milions d’euros, la font principal d’ingressos són clients del sector privat, amb 4,6 milions sobre 2,8 del sector públic.

Un programa intens i dinàmic

Aquestes III Jornades han comptat amb la participació de Concepción Campos Acuña, experta en gestió pública, que va parlar sobre La integritat com a eix de la Contractació Pública Responsable en la gestió dels Fons Next Generation EU. A més, Jaime Gómez-Obregón, enginyer activista a favor de la transparència política en la contractació del sector públic, va intervenir per relatar les dificultats amb què es troba la ciutadania en general a l’hora de relacionar-se amb les administracions públiques i les mancances que existeixen en matèria de transparència, entre d’altres assumptes.

Per la seva banda, Laura Melián, professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la ULL, va abordar a la seva ponència els drets laborals en la contractació pública responsable. La nova llei de residus i l’obligació de reserva de contractes a empreses socials va ser l’objecte de la ponència que van compartir Carmen Aja, directora de l’Associació Espanyola de Recuperadors d’Economia Social i Solidària (AERESS) i Felipe Hernández. Coordinador del Departament Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral d’Ataretaco.

Així mateix, es van organitzar dos tallers on es va treballar sobre les claus per introduir de manera eficaç condicions especials d’execució als plecs de contractació, a càrrec de Javier Mendoza, professor d’Economia de la ULL i expert en Compra Pública Responsable; i sobre la forma efectiva de concórrer a licitacions públiques, dirigit per Juan Carlos García, advocat especialista en contractació pública i soci del despatx Melián Advocats.

Les Jornades de Contractació Pública Responsable es consoliden en la tercera edició, amb més de 500 persones inscrites, com a punt de trobada per compartir experiències, conèixer més en profunditat les empreses socials i avaluar també els passos que es van fent per avançar en aquesta matèria. L’Observatori de Contractació Pública Responsable de Canàries preveu celebrar a Gran Canària la propera trobada.

U

BUSCA

Utiliza el buscador para encontrar el texto que más se adapta a tus necesidades.

i

COPIA

Coge la parte que te interese incluir en el documento que preparas.

Z

PEGA

Adáptalo a tu documento y facilita una contratación pública más responsable.

CONTACTO

Puedes hacernos llegar tus comentarios así como cláusulas, legislaciones, guías o noticias relacionadas con la Contratación Pública Responsable.

Todos los campos son obligatorios.

New Field

8 + 11 =