Necessari impuls per a aprofitar un marc normatiu sobre la reserva de mercat

7 abr., 2023

REAS Balears presenta el segon informe de seguiment dels contractes reservats a Illes Balears per a programes d’ocupació protegida

Evolució negativa en els imports adjudicats per part del Govern: es necessita un nou impuls per a aprofitar el marc normatiu favorable.

La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària dels Illes Balears (REES Balears) fa seguiment de la contractació pública social i proposa millores per a afavorir l’activitat econòmica de les empreses d’inserció a les quals representa. Les empreses d’inserció, regulades per la llei 44/2007, tenen per objecte la integració i la formació sociolaboral de persones en situació d’exclusió social com a trànsit a l’ocupació ordinària, a través de la realització d’activitats econòmiques de producció de béns i serveis.

Concretament, REAS Balears analitza els contractes reservats d’institucions d’Illes Balears per a programes d’ocupació protegida (empreses d’inserció i/o centres especials d’ús d’iniciativa social); amb la finalitat de promoure l’accés a l’ocupació de les persones amb discapacitat i en situació o risc d’exclusió social, facilitant l’accés dels programes d’ocupació protegida a la contractació pública.

REAS Balears va presentar públicament el 5 de juliol de 2022 un informe de seguiment dels contractes reservats del Govern de les Illes Balears entre juliol de 2017 i març de 2022.

Ara, en aquest segon informe de seguiment de la contractació pública social, s’analitzen els contractes reservats adjudicats en 2022 per part de les diferents institucions d’Illes Balears: Govern, consells insulars i ajuntaments.

A més dels resultats més rellevants dels contractes reservats analitzats, l’informe inclou propostes de millora en les quals és necessari insistir per a avançar en la contractació pública social aprofitant el marc normatiu favorable. Tant a nivell europeu, com a estatal, i també en el Govern d’Illes Balears i en els consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa existeix normativa sobre contractació pública que contempla la reserva de contractes per a empreses d’inserció i centres especials de treball d’iniciativa social.

Ja és hora que es millori l’aplicació de la normativa sobre contractes reservats en favor de l’activitat de les empreses d’inserció i de la seva contribució a la inclusió i la cohesió social.

RESULTATS

En el cas del Govern d’Illes Balears, en 2022 s’han adjudicat 20 contractes o lots reservats a programes d’ocupació protegida per un import d’1.478.842 €, la qual cosa representa el 0,25% dels imports adjudicats en tot tipus de contractes.

L’evolució anual dels contractes reservats adjudicats pel Govern d’Illes Balears mostra que no segueix el ritme desitjat:

Si agafem el conjunt d’institucions d’Illes Balears, els imports dels contractes reservats del Govern suposen el 39,11% del total dels imports dels contractes reservats adjudicats a programes d’ocupació protegida en 2022 (veure informe adjunt on es detalla un quadre).

L’informe analitza els principals serveis objecte dels contractes reservats, les entitats adjudicatàries, amb la participació diferenciada d’empreses d’inserció i de centres especials d’ocupació, i també la ponderació de l’oferta econòmica, per a valorar si es tenen en compte criteris d’adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, tal com estableix la normativa.

Finalment es mostren casos concrets de males pràctiques en relació als criteris econòmics:

  • Contracte reservat adjudicat al preu hora del personal més baix.
  • Lots reservats deserts per insuficiència del pressupost base de licitació.

CONCLUSIONS I PROPOSTES

Conclusions:

  • La contractació pública social a Illes Balears presenta encara un gran potencial de creixement, i la seva evolució no segueix el ritme desitjat. Necessita un nou impuls per a aprofitar el marc normatiu favorable.
  • Existeix una concentració d’imports reservats adjudicats en pocs objectes contractuals: els serveis de jardineria, d’hostaleria i servei d’àpats i de recollida i reciclatge de residus suposen prop de les dues terceres parts dels imports.
  • Quant a les entitats adjudicatàries, no hi ha hagut cap contracte reservat adjudicat a empreses d’inserció per part del *Govern ni dels consells insulars. Només els ajuntaments han adjudicat contractes reservats a empreses d’inserció.
  • Encara hi ha barreres per a la generalització de l’adjudicació dels contractes sobre la base de la millor relació qualitat-preu, i es liciten contractes amb pressupostos base de licitació que no permeten cobrir costos.

Propostes:

  • Generalitzar la planificació de la contractació pública social amb consultes preliminars de mercat a empreses d’inserció per a la determinació dels objectes contractuals susceptibles de reserva.
  • Generalitzar la reserva diferenciada de contractes o lots per a empreses d’inserció i centres especials d’ús d’iniciativa social.
  • Millorar el disseny dels pressupostos base de licitació per a incloure els costos reals i dels criteris d’adjudicació per a afavorir una millor relació qualitat-preu.
  • Millorar la formació del personal de l’administració que intervé en processos de contractació.

Adjunts

 

 

 

 

U

BUSCA

Utiliza el buscador para encontrar el texto que más se adapta a tus necesidades.

i

COPIA

Coge la parte que te interese incluir en el documento que preparas.

Z

PEGA

Adáptalo a tu documento y facilita una contratación pública más responsable.

CONTACTO

Puedes hacernos llegar tus comentarios así como cláusulas, legislaciones, guías o noticias relacionadas con la Contratación Pública Responsable.

Todos los campos son obligatorios.

New Field

11 + 5 =