Nous cursos on-line sobre Contractació Pública Responsable

19 març, 2020

Dos nous cursos on-line estan disponibles sobre Contractació Pública Socialment Responsable i sobre Clàusules per a la igualtat de dones i homes a la Contractació Pública.

Dates : Curs obert, les dates les tria cada persona.

Imparteix : Santiago Lesmes Zabalegui, Llicenciat en Dret. Expert en clàusules socials i propostes legislatives sobre polítiques socials. Responsable de l’Àrea de Contractació Pública Socialment Responsable a DE PAR EN PAR.

CURS SOBRE CONTRACTACIÓ PUBLICA SOCIALMENT RESPONSABLE

Dirigit a: Personal del sector públic amb la motivació de:

Identificar i prendre consciència de les principals problemàtiques socials.
Comprendre la importància de la contractació pública com a eina transformadora.

Quins són els continguts i objectius del curs:

Adquirir els coneixements necessaris per plasmar criteris socials a les licitacions públiques.
Dominar el marc jurídic de la contractació pública responsable i visualitzar-ne el potencial per assolir efectes i resultats tangibles.
Discernir la temàtica o temàtiques socials més apropiades a cada licitació: discapacitat, inserció social, igualtat entre dones i homes, qualitat a l’ocupació, comerç just, cadenes de producció, etc.
Disposar de les eines necessàries per concretar amb plenes garanties tècniques i jurídiques les clàusules socials als plecs de contractació.
Detallar les possibilitats procedimentals daplicació en les diferents fases del procediment.
Mostrar les millors pràctiques de diverses administracions públiques.
Proporcionar models de clàusules socials.
Abordar i disposar de sistemes de comprovació i verificació de les clàusules socials

Recursos i característiques:

4 lliçons i un annex.
4 qüestionaris d’autoavaluació.
2 casos pràctics.
Documentació descarregable i elaborada en exclusiva pel curs.
Fòrum de debat per aclarir dubtes i continuar aprenent.
Lliurament de diploma acreditatiu corresponent a 25 hores.

Dedicació estimada : 15 hores lectives a les lliçons del curs, al qual s’afegiran 10 hores pel treball al fòrum i els annexos dels models de clàusules i verificadors, materials de referència i casos pràctics lectives a les lliçons del curs.

Durada: 15 dies.

Més informació

Materials del curs

CURS CLÀUSULES PER A LA IGUALTAT DE DONES I HOMES EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Dirigit a Administracions Públiques i personal del Sector Públic que vulguin:

Comprendre la importància de la contractació pública com a eina transformadora al servei de la igualtat entre dones i hòmens.
Adquirir els coneixements necessaris per plasmar criteris de gènere amb totes les garanties a les licitacions públiques.
Disposar dels millors models de clàusules de gènere i els corresponents verificadors de compliment.

Quins són els objectius del curs:

Facilitar les eines necessàries per concretar amb plenes garanties tècniques i jurídiques les clàusules de gènere als plecs de contractació.
Prendre consciència de la desigualtat entre dones i homes.
Analitzar el marc jurídic de la contractació pública amb perspectiva de gènere i visualitzar-ne el potencial per assolir efectes i resultats tangibles.
Detallar les possibilitats procedimentals daplicació en les diferents fases del procediment.
Mostrar les millors pràctiques de diverses administracions públiques.
Proporcionar models exhaustius de clàusules per a la igualtat de dones i hòmens.
Abordar i disposar de sistemes de comprovació i verificació de les clàusules de gènere.

Recursos i característiques:

4 lliçons i un annex.
4 qüestionaris d’autoavaluació.
2 casos pràctics.
Documentació descarregable i elaborada en exclusiva pel curs.
Fòrum de debat per plantejar al tutor tots els dubtes.
Lliurament de diploma acreditatiu corresponent a 25 hores de dedicació pels mòduls més els annexos.

Dedicació estimada : 15 hores lectives a les lliçons del curs, al qual s’afegiran 10 hores pel treball al fòrum i els annexos dels models de clàusules i verificadors, materials de referència i casos pràctics.

Durada: 15 dies.

Més informació

Materials del curs

U

BUSCA

Utiliza el buscador para encontrar el texto que más se adapta a tus necesidades.

i

COPIA

Coge la parte que te interese incluir en el documento que preparas.

Z

PEGA

Adáptalo a tu documento y facilita una contratación pública más responsable.

CONTACTO

Puedes hacernos llegar tus comentarios así como cláusulas, legislaciones, guías o noticias relacionadas con la Contratación Pública Responsable.

Todos los campos son obligatorios.

New Field

9 + 11 =