Nova fita en contractació pública: el segell EthSI i la gestió ètica de les assegurances

22 març, 2022

L’Ajuntament de Mataró marca una nova fita en matèria de contractació pública en incloure com a criteri avaluador per a la concessió d’assegurances el segell EthSI , que certifica una gestió dels serveis sota criteris ètics.

És la primera vegada que s’inclou com a criteri puntuable en una licitació pública d’assegurances la gestió ètica i solidària, que fins ara només havia estat tinguda en compte en contractes menors, com les assegurances de responsabilitat civil i d’accidents de les persones treballadores de els Ajuntaments de Monistrol de Calders (Barcelona) i Capafonts (Tarragona), també gestionats per Arç Cooperativa.

Aquest distintiu, que ha estat clau en l’adjudicació, avala la qualitat en la gestió de les companyies d’assegurances, les corredories i gestores, així com certifica els productes asseguradors de les entitats, reivindicant i garantint una gestió ètica de les organitzacions respecte dels seus inversions i responsabilitat social. A més, aquest segell avalua la transparència de les entitats, així com el foment de la sostenibilitat social i ambiental.

A través d’aquesta licitació, Arç Cooperativa gestionarà dues ofertes de serveis: l’assegurança d’impagament i la defensa jurídica i l’assegurança multirisca de la llar dels habitatges. Aquesta licitació s’emmarca en el projecte Lloguem! – Yes, We Rent! de l’Ajuntament de Mataró que busca fomentar una oferta assequible a les persones llogateres, oferint així mateix seguretat per a les persones propietàries, tant en el cobrament dels lloguers com en l’adequació o la reforma dels habitatges.

Aquesta fita s’emmarca en la tendència creixent per part de les administracions públiques d’incloure en els seus contractes i compres criteris socials, ètics i ambientals, una despesa que suposa
prop del 20% del PIB a la Unió Europea i que, segons l’expert en la matèria, David Comet , “és una manera de redistribuir la riquesa”. Aquesta pràctica regulada per la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017 (que trasposa les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE com la UE demanava) insta les administracions a incorporar criteris socials i ambientals en la seva contractació pública, en sintonia així mateix amb l’objectiu 17.2 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que arreplega la necessitat de promoure pràctiques d’adquisició pública sostenibles.

En aquest marc, incloure el segell EthSI com a criteri de baremació pública suposa un nou pas en aquest recorregut institucional per amplificar l’impacte de la despesa pública, així com un reconeixement a les assegurances i les finances ètiques. Com reconeix Luigi Carinci, conseller de Contractació Pública de REAS RdR, “aquesta inclusió de criteris ètics representa un avenç significatiu cap a una contractació més responsable i una fita en la presa en consideració de la certificació EthSI com a referència per a l’administració”.

Últimas noticias publicadas:

Más info?

Toda la información sobre Contratación Pública Responsable y la Economía Solidaria en nuestro boletín mensual.

U

BUSCA

Utiliza el buscador para encontrar el texto que más se adapta a tus necesidades.

i

COPIA

Coge la parte que te interese incluir en el documento que preparas.

Z

PEGA

Adáptalo a tu documento y facilita una contratación pública más responsable.

CONTACTO

Puedes hacernos llegar tus comentarios así como cláusulas, legislaciones, guías o noticias relacionadas con la Contratación Pública Responsable.

Todos los campos son obligatorios.

New Field

6 + 14 =