Una sentència del Suprem avala la distinció entre CEE d’iniciativa social i empresarial

6 juny, 2022

L’Associació Empresarial per a la Discapacitat (AEDIS), que representa a 471 associacions i empreses que presten serveis a persones amb discapacitat, celebra la sentència de la Sala social del Tribunal Suprem que dona suport al tracte diferenciat entre els centres especials d’ocupació (CEE) d’iniciativa social i empresarial en matèria salarial i ratifica que aquesta distinció està plenament ajustada a l’ordenament jurídic.

Aquesta sentència és la resposta a la demanda que la Confederació Nacional de Centres Especials d’Ocupació (CONACEE) va interposar davant l’Audiència Nacional per il·legalitat del XV Conveni Col·lectiu General de Centres i Serveis d’Atenció a Persones amb Discapacitat, en la qual sol·licitaven la nul·litat de l’article 29.2 per entendre que la distinció en matèria retributiva acordada, segons la categoria del Centre Especial d’Ús d’iniciativa social, generava una doble escala salarial.

L’Audiència Nacional, en la seva sentència de 14 de novembre de 2019, ja va reconèixer la legalitat dels articles 1.3 c) i 29.2. No obstant això, CONACEE va recórrer davant el Tribunal Suprem defensant un suposat tracte discriminatori en matèria salarial, així com també la vulneració del principi d’igualtat amb la finalitat d’expulsar del mercat als CEE sense iniciativa social.

La decisió de l’Alt Tribunal confirma que els CEE d’iniciativa social reuneixen circumstàncies singulars que justifiquen el tractament diferenciat respecte a uns altres amb estructura o model empresarial, sent la regulació ajustada a dret per no conculcar el principi d’igualtat davant la Llei, ni tampoc existir discriminació de cap classe.

Aquesta decisió es fonamenta en què no es tracta d’empreses iguals, ja que, si bé es comparteixen determinades finalitats, els CEE d’iniciativa social manquen d’ànim de lucre i estan obligats a reinvertir tots els seus beneficis en la consecució dels seus fins o en els propis CEE. Per contra, els CEE d’iniciativa empresarial tenen un altre objectiu, igual que el de qualsevol altra empresa, obtenir el màxim benefici.

D’acord amb el raonament anterior, el Tribunal Suprem considera justificat i raonable que el Conveni Col·lectiu introdueixi un règim salarial diferenciat entre les diferents tipologies de CEE.

Per a AEDIS, aquesta sentència reforça de nou que la diferenciació entre CEE per la seva naturalesa està justificada en la finalitat social i en la reinversió dels beneficis per a la creació de més ocupació per a persones amb discapacitat.

Últimas noticias publicadas:

Más info?

Toda la información sobre Contratación Pública Responsable y la Economía Solidaria en nuestro boletín mensual.

U

BUSCA

Utiliza el buscador para encontrar el texto que más se adapta a tus necesidades.

i

COPIA

Coge la parte que te interese incluir en el documento que preparas.

Z

PEGA

Adáptalo a tu documento y facilita una contratación pública más responsable.

CONTACTO

Puedes hacernos llegar tus comentarios así como cláusulas, legislaciones, guías o noticias relacionadas con la Contratación Pública Responsable.

Todos los campos son obligatorios.

New Field

14 + 1 =