El ple de la Diputació de Barcelona ha donat compte, aquest dijous, a l’aprovació del recull de clàusules contractuals de caràcter social de la corporació. Aquesta eina permet la inclusió d’aspectes socials i ètics en la contractació.