Cicle de Fòrums de Contractació Pública Responsable i ESS

11 set., 2023

REAS Red de Redes organitza un cicle de fòrums per a continuar aprofundint en aspectes tècnics i pràctics per a facilitar la incorporació de clàusules socials i ambientals en els plecs de compra i contractació pública després dels 5 anys de l’entrada en vigor de la LCSP

Des de REAS Red de Redes promovem una contractació que estigui guiada per criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Les condicions de treball dignes, el respecte als drets humans, la inclusió de col·lectius desfavorits, el respecte al medi ambient o la igualtat de gènere són alguns dels valors que es poden garantir a través de la inclusió dels criteris socials i mediambientals en la contractació. En altres paraules, apostem per la contractació i compra pública responsable per a aconseguir objectius socials i ambientals comuns.

Per això, cal passar d’una contractació instrumental als processos de licitació a una contractació estratègica, un canvi de praxi que les administracions públiques han d’assumir i liderar. Conscients de la transcendència de la contractació com a instrument per a la millora de l’entorn, creiem fortament en la col·laboració amb els ens i les entitats públiques per acompanyar i impulsar aquest canvi i la millora dels processos de contractació, a través de la formació, l’intercanvi d’informació i el seguiment. En aquest sentit, des de REAS Red de Redes portem anys realitzant accions per a promoure una contractació pública responsable des de l’òptica de l’Economia Social i Solidària.

Amb aquest cicle de fòrums realitzat per persones expertes en contractació pública responsable pretenem continuar avançant i aprofundint en aspectes tècnics i pràctics per a facilitar la incorporació de clàusules socials i ambientals en els plecs de compra i contractació pública i abordar les principals fites i novetats en temes com les reserves de mercat o les licitacions, tot això des d’una mirada retrospectiva als últims cinc anys després de l’entrada en vigor en 2018 de la LCSP.

A qui va dirigit

Aquest Cicle de Fòrums està dirigit al personal tècnic i polítics de les entitats i organismes del sector públic, persones de les xarxes i empreses de l’Economia Social i Solidària així com Agents socials (sindicats, ONGD, Associacions, etc.).

Programa dels Fòrums

1r FÒRUM 21 de Setembre de 12 a 13.30h
2n FÒRUM 18 d’Octubre de 12 a 13.30h
3r FÒRUM 8 de Novembre de 12 a 13.30h

Accedeix a més informació i inscripcions aquí

U

BUSCA

Utiliza el buscador para encontrar el texto que más se adapta a tus necesidades.

i

COPIA

Coge la parte que te interese incluir en el documento que preparas.

Z

PEGA

Adáptalo a tu documento y facilita una contratación pública más responsable.

CONTACTO

Puedes hacernos llegar tus comentarios así como cláusulas, legislaciones, guías o noticias relacionadas con la Contratación Pública Responsable.

Todos los campos son obligatorios.

New Field

1 + 2 =