El projecte de Daniel Gaitán sobre Compra Pública Sostenible

24 febr., 2023

Una entrevista de Fondation Carasso

L’investigador colombià Daniel Gaitán Cremaschi va ser un dels dos guardonats en la primera edició de la Daniel Carasso Fellowship, programa que busca donar suport al talent jove i fomentar la recerca en alimentació sostenible a Espanya. Una segona edició de la convocatòria ens permet valorar els objectius que va originar el naixement de la mateixa a través de l’experiència dels primers Fellows. En aquest cas, aprofundim al costat de Daniel Gaitán sobre la seva recerca i desenvolupament a l’ICTA-UAB amb el seu projecte “Compra Pública Alimentària Sostenible a Espanya. Evidències fins avui i oportunitats per al seu escalament”. En el cor del mateix es troba l’objectiu de promoure menús saludables amb productes frescos, de temporada i de proximitat per a universitats, col·legis, hospitals i altres centres públics.

En què consisteix el teu projecte de recerca “Compra Pública Alimentària Sostenible a Espanya. Evidències fins avui i oportunitats per al seu escalament” amb el qual vas ser seleccionat en la primera convocatòria de la Daniel Carasso Fellowship?

En els últims anys s’ha vist a Espanya un increment en el nombre d’experiències que vinculen sistemes alimentaris locals de base agroecològica amb compres públiques alimentàries sostenibles. Està l’exemple del programa de Ecocomedores a Canàries i el projecte de Hemengoak a Pamplona, que tenen com a objectiu oferir en centres educatius una alimentació amb productes ecològics, frescos, de temporada i de proximitat. No obstant això, i malgrat aquest creixent interès per vincular els mercats públics amb l’agroecologia, hi ha múltiples barreres que encara limiten una implementació més àmplia i reeixida d’aquest instrument.

Amb aquest projecte de recerca estem fent un mapatge i caracterització de les experiències existents de compra pública alimentària sostenible a Espanya, amb l’objectiu de visibilitzar-les enfront de la societat civil, les administracions públiques i l’acadèmia. A partir de la identificació d’aquestes experiències, hem seleccionat quatre d’elles per a analitzar-les en profunditat. L’anàlisi el duem a terme a través de l’aplicació d’un marc multidisciplinari i sistèmic que ens permet identificar els actors que conformen cadascuna de les iniciatives, els seus rols i funcions i els desafiaments i les oportunitats existents per a la seva efectiva implementació i escalament. Al final d’aquest projecte volem proporcionar lliçons apreses i orientació pràctica per a fer costat a les experiències ja existents i orientar i inspirar a altres actors que busquen replicar aquestes experiències en altres territoris espanyols.

Creiem que el desenvolupament d’aquest projecte de recerca facilitarà l’aprenentatge mutu, contribuirà a connectar als actors, facilitarà l’apropiació dels resultats i reforçarà el diàleg per a identificar àrees de cooperació i d’acció col·lectiva que poden ajudar en l’escalat de les experiències de compra pública alimentària sostenible.

Més enllà de l’impacte pràctic del projecte, que per a nosaltres és molt important, esperem que a nivell científic contribueixi amb nous enfocaments sistèmics i holístics per a investigar possibles vies de transformació cap a sistemes alimentaris locals, saludables i sostenibles.

Per què et vas interessar en la Compra Pública Alimentària Sostenible?

Els sistemes alimentaris locals amb base agroecològica tenen característiques prometedores a partir de les quals la societat pot construir nous futurs. No obstant això, aquests sistemes comunament es troben marginalitzats i no reben suport econòmic i polític com sí que ho fan els sistemes alimentaris convencionals i industrialitzats. La qüestió és, llavors, com podem promoure l’ampliació i l’escalament d’aquests sistemes? En aquest projecte el que proposem és utilitzar el poder adquisitiu dels governs i la demanda regular d’aliments per part de les institucions públiques com un instrument de política que promogui l’escalament d’aquests sistemes. Es tracta d’utilitzar la compra pública alimentària sostenible en els programes d’alimentació escolar, en l’adquisició d’aliments per a hospitals públics, per a presons i universitats, entre altres.

La compra pública alimentària sostenible té un potencial considerable per a fomentar la producció i el consum agroecològic i local d’aliments així com per a promoure cadenes curtes de comercialització eficients, incloents i ambientalment sostenibles. Així mateix, pot influir en la generació d’ingressos i ocupació local i en la millora de la qualitat de les dietes, integrant en elles menús estacionals amb aliments ecològics, frescos, locals, nutritius i saludables.

Un dels objectius de la Daniel Carasso Fellowship és la generació de coneixement multidisciplinari entorn de l’alimentació sostenible, integrant professionals de diferents disciplines als processos de recerca. Com s’ha concretat en el desenvolupament del teu projecte de recerca en l’últim any?

El projecte de recerca ha permès aplicar un marc multidisciplinari i sistèmic per a ressaltar les oportunitats i els desafiaments existents per a la implementació i escalament de la compra pública alimentària a Espanya. L’aplicació d’aquest marc ha requerit la integració de conceptes existents en contractació pública, gestió de cadenes de valor, sistemes d’innovació, governança del sistema alimentari i ciències ambientals, així com la mobilització del coneixement i experiència de diferents actors (acadèmia, organitzacions socials, empreses, funcionaris públics i societat civil) involucrats en la transició dels sistemes alimentaris en el territori espanyol.

Què ha suposat per a tu i el teu projecte haver estat guardonat amb la Daniel Carasso Fellowship? Com has evolucionat en aquest any com fellow?

Vaig sol·licitar la Daniel Carasso Fellowship perquè em va semblar una excel·lent oportunitat per a emprendre aquest projecte de recerca en alimentació sostenible des de la perspectiva de l’agroecologia. Des del moment en què vaig llegir la convocatòria i vaig entrar en contacte amb la Fundació Daniel i Nina Carasso vaig veure que compartim la mateixa visió sobre com transformar els sistemes alimentaris des d’una visió integral, holística, democràtica, solidària i agroecològica.

Més enllà d’aprofundir el meu coneixement conceptual i pràctic sobre la transició en sistemes alimentaris i la compra pública alimentària sostenible, la Daniel Carasso Fellowship m’ha permès formar part d’una xarxa d’actors compromesos a unir els seus esforços per a orientar la transició cap a sistemes alimentaris sostenibles i saludables. És evident que la transformació dels sistemes alimentaris requereix de l’acció col·lectiva més enllà de l’acadèmia i de la generació de coneixements que aportin i enriqueixin el debat entorn de com ha de ser la transició alimentària que volem.

D’igual forma, la Daniel Carasso Fellowship m’ha permès consolidar-me com un investigador postdoctoral clau en el grup LASEG (Laboratori d’Anàlisi de Sistemes Socioecològics en un Món Globalitzat) del ICTA-UAB; m’ha permès desenvolupar vincles amb altres departaments de la universitat i altres institucions enfocades en la recerca de sistemes alimentaris. A més, augmentarà les meves possibilitats d’obtenir una plaça permanent dins de la Universitat. Això últim no és menor, donada la precarietat actual de les condicions laborals en l’acadèmia. La Daniel Carasso Fellowship es presenta com un referent per al suport a joves investigadores i investigadors postdoctorals compromesos amb la recerca sistèmica de l’alimentació sostenible a Espanya.

Què ha aportat aquest projecte al departament en el qual estàs?

Si bé el grup LASEG manté el mateix objectiu general de recerca, els objectius específics s’han ajustat en funció de l’experiència i coneixement que aporta la meva vinculació. El grup va incorporar un èmfasi addicional en enfocaments innovadors per a les transicions del sistema alimentari, que es tradueix en l’adopció de nous conceptes i metodologies innovadores, i multidisciplinàries en aquest àmbit d’estudi. Aquesta nova línia de recerca permetrà fer més visibles les alternatives existents als sistemes alimentaris convencionals i proporcionarà evidència convincent i contrastada sobre estratègies per a transitar des d’una perspectiva sistèmica i holística cap a una alimentació sostenible i saludable.

Dona’ns tres raons per les quals animar a la comunitat científica a participar en aquest programa amb els seus projectes de recerca.

  • La Daniel Carasso Fellowship ofereix una magnífica oportunitat per a consolidar les carreres científiques i el lideratge de joves investigadors i investigadores postdoctorals a Espanya compromesos a guiar esforços per a la transició cap a sistemes alimentaris més sostenibles i saludables.
  • La importància de la Daniel Carasso Fellowship radica en la possibilitat d’aventurar-se en un territori conegut comunament com a recerca multidisciplinària i sistèmica que abordi la complexitat dels sistemes alimentaris.
  • La Daniel Carasso Fellowship ofereix l’oportunitat de desenvolupar projectes de recerca amb un alt impacte social més enllà de l’excel·lència acadèmica.
U

BUSCA

Utiliza el buscador para encontrar el texto que más se adapta a tus necesidades.

i

COPIA

Coge la parte que te interese incluir en el documento que preparas.

Z

PEGA

Adáptalo a tu documento y facilita una contratación pública más responsable.

CONTACTO

Puedes hacernos llegar tus comentarios así como cláusulas, legislaciones, guías o noticias relacionadas con la Contratación Pública Responsable.

Todos los campos son obligatorios.

New Field

10 + 12 =