El segell EthSI d’assegurances ètiques, per primera vegada en una licitació pública

16 març, 2022

El 23 de febrer de l’any 2022 s’ha publicat la formalització de la primera licitació de contractació pública de serveis asseguradors que ha incorporat com a criteri d’adjudicació el fet d’estar en possessió del segell EthSI d’assegurances ètiques i solidàries al plec de clàusules administratives.

Els serveis asseguradors estan inclosos dins la LCPS i, malgrat que el tipus de contracte que s’acaba formalitzant està regulat pel dret privat i no per l’administratiu, a la licitació d’aquests serveis s’aplica la normativa establerta per la LCSP. Aquesta situació ha fet possible que, per primera vegada, un municipi hagi realitzat una licitació pública on els criteris d’adjudicació suposen un 80% l’oferta econòmica i un 20% estar en possessió del segell EthSI.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Mataró ha estat pioner a realitzar la primera licitació pública d’assegurances ètiques i solidàries.

Des del segell EthSI d’assegurances ètiques i solidàries valorem molt positivament l’aposta del municipi en favor de les assegurances ètiques i animem les administracions públiques a continuar treballant per continuar incorporant el consum responsable de serveis financers i asseguradors a les licitacions.

Enllaç licitació:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=85458248

U

BUSCA

Utiliza el buscador para encontrar el texto que más se adapta a tus necesidades.

i

COPIA

Coge la parte que te interese incluir en el documento que preparas.

Z

PEGA

Adáptalo a tu documento y facilita una contratación pública más responsable.

CONTACTO

Puedes hacernos llegar tus comentarios así como cláusulas, legislaciones, guías o noticias relacionadas con la Contratación Pública Responsable.

Todos los campos son obligatorios.

New Field

2 + 1 =