Una Guia des de la Contractació Pública per impulsar mesures que facin front a l’emergència climàtica

12 març, 2020

REAS Aragón, la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària d’Aragó presenta aquesta guia on pretén posar en relleu totes aquelles mesures existents a la normativa estatal de contractació pública, la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, per impulsar mesures en pro del medi ambient per fer front a l’emergència climàtica que pateix el planeta.

La contractació pública responsable es defineix com aquell procés de compra i/o contractació dut a terme per les entitats del sector públic en què es consideren criteris de sostenibilitat, és a dir, criteris ambientals, socials, de gènere i de Comerç Just. D’aquesta manera, la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (D’ara endavant «LCSP» o «la Llei») estableix ja al seu primer article la necessitat d’incorporar de manera transversal i preceptiva criteris socials, i criteris mediambientals, que són els que desenvolupem en aquesta guia, destacant que la inclusió d’aquests criteris o clàusules socials comporten una millor relació qualitat-preu i una eficiència més gran de l’ús de fons públics. A més, les administracions vetllaran per la incorporació d’aquestes consideracions en els processos de licitació públics (article 29 LCSP).

Mitjançant aquest canvi de lògica, les entitats del sector públic, a més d’elaborar una gestió més eficaç i eficient dels seus recursos, augmenten l’impacte de les polítiques ambientals i socials, convertint-se en exemple per a la societat i en agent vehicular per a la transformació del mercat a fi d’enfrontar-se als desafiaments del segle XXI com el Canvi Climàtic, la competitivitat mundial més gran o l’augment de la pobresa i la desigualtat.

En aquesta guia es posa a disposició dels òrgans de contractació de les administracions públiques, una sèrie de recursos existents a la normativa per desenvolupar-los i aconseguir una compra pública sostenible mediambientalment, posant en marxa polítiques actives per pal·liar els efectes del canvi climàtic i fer davant d’aquesta situació d’emergència.

Aquesta guia està disponible juntament amb altres recursos, com un cercador de clàusules socials o enllaços a guies i publicacions d’interès, a la pàgina web de www.contratacionpublicaresponsable.org on REAS Aragón ha col·laborat amb Reas Red de Redes en la seva posada en marxa.

 

 

U

BUSCA

Utiliza el buscador para encontrar el texto que más se adapta a tus necesidades.

i

COPIA

Coge la parte que te interese incluir en el documento que preparas.

Z

PEGA

Adáptalo a tu documento y facilita una contratación pública más responsable.

CONTACTO

Puedes hacernos llegar tus comentarios así como cláusulas, legislaciones, guías o noticias relacionadas con la Contratación Pública Responsable.

Todos los campos son obligatorios.

New Field

13 + 15 =