Els impactes de la contractació d’emergència

Mascaretes | Autor: Mika Baumeister
6 juny, 2023
La compra i la contractació pública responsable (CPR) és un aspecte molt rellevant de la gestió dels recursos públics. En els darrers anys, ha augmentat l’interès i la seva notorietat, fet que l’ha portat a ésser considerada, per alguns mars internacionals, com responsabilitat directa per a les administracions públiques. De la mateixa manera, també s’està posant especial atenció en els impactes vinculats a les pràctiques de consum de l’administració pública.

A continuació es presenta un estudi que se centra en identificar la relació entre la flexibilització dels sistemes de compra i contractació pública durant la pandèmia, la diligència deguda i la vulneració de DDHH. Concretament se centra en veure si l’estat d’emergència ha generat un canvi en la inclusió de clàusules de CPSR en els contractes, analitzant els canvis normatius aprovats en les diferents esferes administratives que ens afecten (des de la Unió Europea fins a l’àmbit local) i després analitzant l’impacte que ha generat la compra de mascaretes en matèria de Drets Humans i impactes ambientals.

D’aquesta manera, amb aquest estudi s’ha pogut:

  • Identificar i descriure els processos de compra i contractació utilitzats en la contractació d’emergència de la ciutat de Barcelona des del març de 2020 fins a finals de l’estat d’alarma.
  • Analitzar les consideracions ambientals, socials i de bon govern incloses a les licitacions vigents, així com d’altres aspectes rellevants que incideixen sobre l’acompliment global dels grups d’interès implicats en l’execució.
  • Identificar els principals impactes positius i negatius associats al cicle de vida de les mascaretes.

En els següents enllaços us podeu descarregar el resum executiu i l’estudi complet:

Últimas noticias publicadas:

Más info?

Toda la información sobre Contratación Pública Responsable y la Economía Solidaria en nuestro boletín mensual.

U

BUSCA

Utiliza el buscador para encontrar el texto que más se adapta a tus necesidades.

i

COPIA

Coge la parte que te interese incluir en el documento que preparas.

Z

PEGA

Adáptalo a tu documento y facilita una contratación pública más responsable.

CONTACTO

Puedes hacernos llegar tus comentarios así como cláusulas, legislaciones, guías o noticias relacionadas con la Contratación Pública Responsable.

Todos los campos son obligatorios.

New Field

3 + 13 =